Không ủng hộ Mark Zuckerberg thì dùng Bình luận này.

Khách
Bình luận

Bảo trì hệ thống Bình luận. Hãy sử dụng Bình luận bằng Facebook

VanBaVuong ·
đã có nụ hôn tử thần thì phải có nắm đấm tử thần
ca_trym ·
đây sẽ chở thành bộ phim tử thần
roronoa zoro ·
ều
Đóng