Không ủng hộ Mark Zuckerberg thì dùng Bình luận này.

Khách
Bình luận

Bảo trì hệ thống Bình luận. Hãy sử dụng Bình luận bằng Facebook

Tobi Good Boy ·
@HaiDang @Gin đúng là do truyền thừa nagato mới có nhưng k thấy lúc thập vĩ nhìn vào na thấy hình ảnh lục đạo chân nhân à mình nghĩ na cũng đk lục đạo truyền thừa
Uchiha madara ·
RINEGAN là cấp độ cuối cùng của sharingan mà naruto có mang họ UCHIHA đâu!!! nếu lỡ như mở đc người có cơ hội nhất phải là thằng Sặc mới đúng
Gin ·
Rinnegan của thằng Nagato là do Madara cấy vào lúc nhỏ nhé. Các thím đừng nguy hiểm :|
Zdesmond ·
@Gin thằng Nagato ban đầu cũng làm đék gì có nhãn thuật nhỉ =]]
Tobi Good Boy ·
mình nói thức tỉnh mà bộ bạn k bít tiếng việt à lúc này mới có nha theo mình là thế
Gin ·
Hỏi thật lòng là bạn có đọc Naruto ko đấy? Naruto làm gì có nhãn thuật mà Rin với chả negan :-|
Đóng